Portföy Filtresi: Dergiler

Adli Tıp Bülteni, Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin resmi yayın organı olarak yılda üç kere yayınlanır.

Adli Tıp Bülteni, adli bilimlerde yapılan orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlar. Derginin resmi dili Türkçe ve İngilizcedir.

shadow

Türkiye Klinikleri tarafından çıkarılmakta olan Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, adli tıp ve diğer adli bilimler alanlarına ilişkin pek çok farklı bilimsel disiplinlerden özgün katkılar yayınlamayı amaçlayan, erişime açık bilimsel hakemli bir dergidir.

shadow

Adli Bilimciler Derneği tarafından hazırlanan Adli Bilimler Dergisi, Adli Bilimler alanında çalışan veya bu alana ilgi duyan çok farklı bilim dallarından profesyonellerin yaptıkları bilimsel çalışmaları paylaşıma sunabilecekleri ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilecekleri bir ortamdır.

shadow

Adli Tıp Kurumu tarafından yayınlanmakta olan Adli Tıp Dergisi, adli tıp alanında çeşitli araştırmalar¸ olgu bildirileri¸ değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı dört ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

shadow