Adli Tıp Bülteni

Adli Tıp Bülteni, Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin resmi yayın organı olarak yılda üç kere yayınlanır.
Adli Tıp Bülteni, adli bilimlerde yapılan orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlar. Derginin resmi dili Türkçe ve İngilizcedir.
Adli Tıp Bülteni, uluslararası danışmanlı bir adli tıp dergisidir.
Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Dergi ile ilgili her türlü iletişim için kullanılacak adres:
Prof.Dr. Halis Dokgöz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye.
Makale Başvuruları: Dergiye gönderilecek yazılar derginin www.adlitipbulteni.com adresinde bulunan online makale gönderme sisteminden yapılır.

E-posta: halisdokgoz@adlitipbulteni.com

p – ISSN 1300-865X
e – ISSN 2149-4533

Daha Fazla…

shadow

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Yorum Yazın