Portföy Kategorisi: Kitaplar

Editör:
Prof. Dr. Halis Dokgöz
Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında güncel ve temel bir kaynak eser olarak hem bu alanlara hem de başta hukuk ve medya olmak üzere diğer disiplinlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

shadow

Editörler:
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı
Prof. Dr. Yener Ünver
Bu kitapta 4. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresinde sunulan yazılı tebliğler, sözlü bildiriler ve poster sunumları bulunmaktadır. Kitapta yer alan eserler, karşılaştırmalı hukuk hakkında bilgi verdiği gibi, Türk sağlık hukukunun güncel sorunlarına ilişkin ilginç çalışmaları da içermektedir.

shadow

Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanan ve konunun önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Oğuz Polat tarafından kaleme alınan iki ciltlik Çocuk İstismarı kitabı, birinci ciltte bu sorunu açık bir şekilde tanımlamaya çalışmış, ikinci ciltte de sorunun teşhisi ve tedavisine yer vermiştir. Kitapta; konular hukuki, tıbbi, sosyolojik, psikolojik ve güvenlik yönleriyle derinlemesine işlenmiş ve bu konudaki mücadelenin ancak tüm ilgili tarafların ortak çalışmasıyla mümkün olabileceği önemle vurgulanmıştır.

shadow

İlk kez, İstanbul Tabip Odası tarafından çıkartılan Klinik Gelişim Dergisi’nin 2009 “Adli Tıp” Özel Sayısı 14 Mart 2009 Tıp Bayramı’nda hekimlere sunulmuştu. Bu derginin özellikle hekimler ve tıp öğrencileri tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanması, bir ay içerisinde tükenmiş olması ve yeniden yayınlanması istekleri üzerine; bu kez “Adli Tıp” Özel Sayısı güncellenerek “Birinci Basamakta ADLİ TIP” adıyla “kitap” olarak Temmuz 2010’da tekrar yayınlandı.

shadow

Kitapta işlenen konular arasında primer diş gelişimi, insan dişini ayırt edici kıstaslar, doğrudan ve dolaylı ölçüm yöntemlerinin adli yönden önemi, dişlerden kimliklendirme ve yaş tahmini, ağız içi otopside dişle ilgili delillerin elde edilmesi ve yaş tahmini formülleri yer almaktadır. Kitapta ayrıca, taramalı elektron mikroskobuyla çekilen fotoğraflar eşliğinde rahim içi yaşamla ilgili olarak yenidoğan çizgisi kavramı ele alınmaktadır.

shadow

Editörlüğünü Dt. Hüseyin Afşin’in yaptığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından bastırılan kitap, ülkemizde adli diş hekimliği alanında yazılmış kapsamlı ilk kitap niteliğini taşımaktadır. Dişlerden yaş tespiti, kimlik tespiti, felaket kurbanlarının kimliklerinden diş hekiminin rolü başta olmak üzere diş hekimliğindeki malpraktis davaları gibi önemli konu başlıkları ele alınmaktadır.

shadow

Adli Tıp Kurumu yayınlarından Adli Toksikoloji Kitabında zehirlenmelerde genel önlem ve tedaviler, normal vital bulgularla toksik maddelerin yaptığı değişikliklerin karşılaştırılması, toksik maddelerin idrarda saptanan öldürücü değerlerini gösteren tablolar, tespit yöntemleri, tedavi şekilleri bulunmaktadır.

shadow

Editörlüğünü Prof. Dr. Zeki Soysal’ın yaptığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından bastırılan kitap, Adli tıp ve kadın-doğum uzmanları ile hukukçuların adli obstetrik – jinekoloji konularında karşılaştıkları sorunlarda başucu kitabı niteliği taşıyacak ve başka bir kaynağa hemen hemen gereksinim bırakmayacak genişlikte ve yeterliliktedir.

shadow

Editörlüğünü Dr. Bülent Şam’ın yaptığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından bastırılan atlas, içerikle ilgili 16 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde, başlangıçta konu ile ilgili kısa genel bilgi verilmiş, daha sonra olgulara ait resimler ile birlikte, olgu ile ilgili bilgi sunulmuştur.

shadow