Adli Tıp ve Adli Bilimler

ADLİ TIP
&
ADLİ BİLİMLER

“Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabı yaklaşık 2 yıl önce güncel ve temel bir kaynak eser olarak hem bu alanlara hem de başta hukuk ve medya olmak üzere diğer disiplinlere yönelik olarak yola çıktı. Alanın çerçevesini kuşkusuz hukuk çizmektedir, ancak hukuksal normlar, sadece yerel değil evrensel hukuksal normlar ve tıbbi etik değerlere uygunluk göstermek ve bilimsel gelişmelere de koşut olmak durumundadır. Bu paradigma ile elinizde tutuğunuz kitabın tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri yanında yeni perspektifler de kazandıracağı kanısındayım. Kitabın okuyucuya, tıp biliminin bilimsel normlarını yasal boyutu ile irdeleme, değerlendirme, uygulama, diğer disiplinlerindeki gelişmeleri izleme, konsültasyon ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası olma ve sadece ulusal ve evrensel hukuk konusunda bilgi sahibi olma değil aynı zamanda evrensel etik ilkelere de bağlı bir adli tıp/adli bilimler yaklaşımı kazandırmasını diliyorum.
Editör
Prof.Dr. Halis Dokgöz

İçindekiler

 1. Adli Bilimler
  Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Dr.Öğr.Üyesi Uğur KOÇAK
 2. Bilirkişilik
  Prof.Dr. Halis DOKGÖZ
 3. Hekimlerin Yasal Sorumlulukları
  Dr.Öğr.Üyesi Pınar BACAKSIZ, Prof.Dr. Erdem ÖZKARA, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ
 4. Tıbbi Uygulama Hataları
  Prof.Dr. Erdem ÖZKARA, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ
 5. Ölüm ve Postmortem Değişimler
  Prof.Dr. İmdat ELMAS, Doç.Dr. Gökhan ERSOY
 6. Adli Entomoloji
  Öğr.Gör. H. Nihal AÇIKGÖZ
 7. Adli Kimliklendirme
  Prof.Dr. Sermet KOÇ, Doç.Dr. Muhammet CAN
 8. Ani Beklenmedik Şüpheli Ölümler
  Prof.Dr. Mete GÜLMEN, Uzm.Dr. Kenan KAYA
 9. Çocuk Ölümleri
  Prof.Dr. Işıl PAKİŞ, Prof.Dr. Sermet KOÇ
 10. Asfiksiler
  Prof.Dr. Şerafettin DEMİRCİ, Prof.Dr. Kamil Hakan DOĞAN
 11. Adli Otopsi
  Doç.Dr. Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU, Prof.Dr. Yasemin BALCI
 12. Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi
  Dr.Dt. Elif GÜNÇE ESKİKÖY
 13. Olay ve Olay Yeri Rekonstrüksiyonu
  Prof.Dr. Çağlar ÖZDEMİR, Prof.Dr. Coşkun YORULMAZ
 14. Adli Tıpta Orijin
  Prof.Dr. Oğuz POLAT, Prof.Dr. Serhat GÜRPINAR
 15. Yaralar
  Prof.Dr. Nadir ARICAN, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ
 16. Ateşli Silah ve Patlayıcı Yaralanmaları
  Prof.Dr. Fatma Yücel BEYAZTAŞ, Doç.Dr. Celal BÜTÜN
 17. Adli Rapor
  Prof.Dr. Hakan KAR, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ
 18. Çocuk İstismarı ve İhmali
  Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Prof.Dr. Oğuz POLAT
 19. Adli Görüşme
  Doç.Dr. Sunay FIRAT
 20. Cinsel Şiddet
  Prof.Dr. Hakan KAR, Prof.Dr. Çağlar ÖZDEMİR
 21. İnsan Hakları İhlalleri ve Tıbbi Belgeleme
  Prof.Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI
 22. Mobbing
  Dr.Öğr.Üyesi Derya DENİZ, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ
 23. Kadına Yönelik Şiddet
  Prof.Dr. Oğuz POLAT, Prof.Dr. Ali Kemal YILDIZ
 24. Adli Psikiyatri
  Uzm.Dr. Lale TIRTIL, Prof.Dr. Ümit BİÇER, Prof.Dr. Gökhan ORAL
 25. Adli Tıp ve Etik
  Prof.Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ
 26. Adli Genetik
  Prof.Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Gavril PETRİDİS
 27. Adli Toksikoloji
  Prof.Dr. Serap Anette AKGÜR, Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU
 28. Alkol
  Doç.Dr. İ. Özgür CAN
 29. Kriminalistik
  Prof.Dr. Ali Rıza TÜMER, Dr.Öğr.Üyesi Mehmet CAVLAK
 30. Kan Lekesi Model Analizi
  Prof.Dr. Kemalettin ACAR
 31. Adli Belge İnceleme
  Prof.Dr. İsmail BİRİNCİOĞLU, Prof.Dr. Rıza YILMAZ
 32. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Maluliyet
  Prof.Dr. Nursel Gamsız BİLGİN, Prof.Dr. Ahmet HİLAL, Prof.Dr. Necmi ÇEKİN
 33. Yaş Tayini
  Prof.Dr. Aysun Baransel ISIR, Prof.Dr. Bora BÜKEN
 34. Adli Hemşirelik
  Dr.Öğr.Üyesi Nurcan HAMZAOĞLU, Prof.Dr. M.Fatih YAVUZ
 35. Adli Antropoloji
  Dr. Öğr.Üyesi Özge ÜNLÜTÜRK
 36. Adli Odontoloji
  Dr.Dt. Hüseyin AFŞİN

Ek 1. Avrupa Konseyi Temsilciler Kurulu Medikolegal Otopsi Kuralları
Ek 2. Adli Muayene Formları
Ek 3. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi

Daha Fazla…

shadow

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Yorum Yazın