Adli Obstetrik ve Jinekoloji

Editörlüğünü Prof. Dr. Zeki Soysal’ın yaptığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından bastırılan kitap, Adli tıp ve kadın-doğum uzmanları ile hukukçuların adli obstetrik – jinekoloji konularında karşılaştıkları sorunlarda başucu kitabı niteliği taşıyacak ve başka bir kaynağa hemen hemen gereksinim bırakmayacak genişlikte ve yeterliliktedir.
Kitap, özellikle kadın-doğum uzmanlarının mesleki uygulamalarını yaparken hem başarılı olmaları hem de malpraktis veya adli prosedür eksikliklerinden kaçınmaları açılarından çok yararlı bilgiler içeriyor. Doğal olarak adli tıp uzmanlarına da canlı veya ölü kadın-doğum olgularına yaklaşımda temel bilgiler ile tanı ve belgelendirme yöntemleri sunmaktadır. Hatta hukukçulara da kendi alanlarında bu konulara yaklaşımlarında geniş ufuklar açmaktadır.
Kitabın birinci cildi obstetrik ve jinekoloji ile ilgili dava konuları, doğum ve kadın hastalıkları uzmanının mesleki sorumluluğu, obstetrik ve jinekolojide ihmal davaları, hastanın rızası, muayenehane işlemleri, iatrojenik durumlar, gebelik, genetik danışma, ilaç ve anestezi uygulamaları, travma ve gebelik, fetüs hakları, doğum sorunları gibi konuları 28 başlık altında toplamış, ikinci cildi de omuz distozisi, fetal distres, göbek kordonu sarkması, amnion rüptürü, çocuk düşürme, düşürtme, teşhis ve tedavi sorunları, impotans ve sterilite, suni döllenme, ödünç annelik, kontrasepsiyon, kanserler, histerektomi, ultrason kullanımı, genital sistem travmaları, uterus perforasyonu, malpraktis davalarından kaçınma yolları, cinsel saldırı, işkencenin jinekolojik sekelleri, obstetrik ve jinekolojide adli hemşirenin rolü, genital desensus ve idrar kontinansı ameliyatlarında yapılan hatalar gibi en ayrıntılı konularda toplam başlık sayısını 64’e ulaştırmıştır. Yalnızca bir kısmını aldığım konu başlıklarından da görüleceği gibi iki ciltte bu alanın tüm yönleri hiçbir eksik bırakmayacak şekilde okuyucuların bilgi ve kullanımına sunulmuştur.
Kitabın yayınlanmasına ve konuların toparlanmasına asistan, uzman ve öğretim üyesi düzeyinde çok sayıda kişinin katılmış olduğu görülmektedir. Bu kadar çok yetkin kişinin birikim ve deneyimleriyle literatür bilgileri daha da zenginleşmiştir.

Daha Fazla…

shadow

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Yorum Yazın