Adli Toksikoloji

Adli Tıp Kurumu yayınlarından Adli Toksikoloji Kitabı; toksikoloji alanında kullanılan kısaltmalar, semboller ve ön ekler ile bunların anlamları, hesaplamalar, cihaz ve yöntemler gibi temel kavramların anlatılması ile başlamaktadır.
Kitapta yer alan konular arasında; zehirlenmelerde genel önlem ve tedaviler, antidotların kullanımı, zehir danışma merkezleri adres ve telefon numaraları, normal vital bulgularla toksik maddelerin yaptığı değişikliklerin karşılaştırılması, toksik maddelerin idrarda saptanan öldürücü değerlerini gösteren tablolar, analjezikler, uyuşturucu maddeler, genel ve lokal anestezikler, trisiklik antidepresanlar, hipnotik ve sedatifler, insektisitler, antikolinerjik, antikoagulanlar ve alkoller, organik çözücüler, kardiyoloji ilaçları, antihistaminikler, antidiabetikler ve antibiotikler, ağır metaller ile oluşan spesifik toksikasyonlar ile bunların zehirlenme belirti ve bulguları, metabolizmaları, tespit yöntemleri, tedavi şekilleri bulunmaktadır. Kitabın son bölümü ise insan ve hayvanlardaki toksik dozları gösterir tablolar ile uyuşturucu kapsamındaki maddeler, adli toksikoloji konuları ile ilgili kanun maddeleri ve rapor örneklerini içermektedir. Kitap, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçların listesi ve alkolün zamanla orantılı olarak azalmasını gösteren ayrıntılı tablolar ile son bulmaktadır.
Adli Toksikoloji kitabının, toksik maddelerin aranmasında kullanılan yöntemleri inceleyen ‘Analitik Toksikoloji’ ve zehirlenme belirtileri ile tedavi yöntemlerini inceleyen ‘Klinik Toksikoloji’nin yanı sıra Adli Toksikoloji’nin de anlaşılabilmesi ve zehirlenmelerin adli yönü ve sorunların çözümü için izlenecek yöntemlerin belirlenmesinde önemli bir başvuru kaynağıdır. Sadece adli tıp uzmanları ve araştırma görevlileri için değil, aynı zamanda bu alanda çalışan ve toksikasyon olguları ile karşılaşma oranları yüksek olan hekimler, hukukçular, polis ve jandarma çalışanları için de temel başvuru kaynaklarından biridir.

Daha Fazla…

shadow

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Yorum Yazın